Poticanje športsko-rekreativnih aktivnosti

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Središnji državni ured za šport raspisuje jedanputa godišnje natječaj za sufinanciranje poticanja programa za razvoj lokalnog športa i športskih natjecanja.