Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini

Financijska sredstva za sufinanciranje poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini u iznosu od 1.500.000,00 kuna raspoređuje se na pravne osobe u iznosima kako slijedi u Odluci.