Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 111/2012 i 134/2012).

Prijedlozi za dodjelu državnih nagrada podnese se Središnjem državnom uredu za šport.  Odluku o dodjeli državnih nagrada donosi Središnji državni ured za šport.

Državne nagrade dodjeljuju se :

  • za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim igrama, svjetskim odnosno europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (prijedloge za dodjelu nagrada podnose nadležni nacionalni sportski savezi);
  • za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama (prijedloge za dodjelu nagrada podnosi Hrvatski paraolimpijski odbor);
  • za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima gluhih u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe (prijedloge za dodjelu nagrada podnosi Hrvatski sportski savez gluhih).

Državne nagrade mogu se dodijeliti:

  • za osvojenu zlatnu medalju odnosno prvo mjesto na svjetskim i europskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj (prijedloge za dodjelu nagrade podnosi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor odnosno Hrvatski sportski savez gluhih);
  • za sportsko postignuće osobite međunarodne vrijednosti i značaja:

    • za svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe (prijedloge za dodjelu nagrada podnosi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor odnosno Hrvatski sportski savez gluhih);
    • za osvojenu zlatnu medalju odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova, neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe (prijedloge za dodjelu nagrada podnosi Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor odnosno Hrvatski sportski savez gluhih).

Popis neolimpijskih, neparaolimpijskih sportova i neolimpijskih sportova gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport, donose Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

Državne nagrade dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik, fizioterapeut, serviser i sl.) koje utvrđuje nacionalni sportski savez.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu. Sredstva za državne nagrade za vrhunska sportska postignuća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda za šport. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.