Prošireni djelomični sporazum o sportu (Enlarged Partial Agreement on Sports – EPAS)

Republika Hrvatska pristupila je 1. listopada 2008. godine Proširenome djelomičnom sporazumu o sportu (Enlarged Partial Agreement on Sports – EPAS) Vijeća Europe. EPAS je nastavak suradnje započete bivšim odborima Vijeća Europe, Odborom za razvoj sporta (CDDS) i Ad hoc odborom za dogovor o sportu (CAHAS), a svrha mu je stvaranje zajedničkih europskih standarda za razvoj sporta. U tom smislu, dijalogom sa zainteresiranim strankama radit će se posebno na razradi normi i smjernica za razvoj sporta s ciljem njegova omasovljenja i promicanja etičkog kodeksa u sportu, na akcijama za izgradnju sportskih kapaciteta, nastavku suradnje s odborima i drugim sektorima rada pri Vijeću Europe te razvijanju međunarodne i regionalne suradnje, kao i suradnje s nevladinim sportskim udrugama. EPAS koristi norme Vijeća Europe kao što su Europska povelja o sportu, Kodeks sportske etike, Europsku konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama i Europsku konvenciju protiv dopinga u sportu.

U 2014. godini program aktivnosti EPAS-a uključuje dovršetak nacrta međunarodne konvencije u borbi protiv manipulacije u sportskim natjecanjima u sklopu državnih tijela koja se bave pitanjima sporta te zakonskom regulacijom sportskog klađenja. Jednako tako, dosta pažnje posvećeno je problemima koji se javljaju prilikom odlaska mladih sportaša u inozemstvo, temama ranjivosti djece u sportu, promicanju spolne jednakosti u sportu, borbi protiv korupcije na najvišim razinama u sportu te promicanju sporta i sportskih aktivnosti u zatvorima.  

EPAS je uspostavljen Rezolucijom Odbora ministara Vijeća Europe CM/res (2007.) – 8, na 117. zasjedanju 11. svibnja 2007. godine. Rezoluciju je usvojilo 16 zemalja, trenutno ima 36 zemalja članica, a to su: Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Hrvatska, Island, Izrael, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Maroko, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Makedonija, Ruska Federacija, San Marino, Slovenija, Srbija, Švicarska te Novi Zeland kao zemlja u statusu promatrača.