Porezne olakšice za športaše

U sustavu poreza na dohodak postoji niz neoporezivih primitaka športaša pri čemu isplatitelji moraju biti iz sustava športa ili u određenim okolnostima tijela državne ili lokalne uprave. Primici koji se ne oporezuju mogu biti:

  • oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) i
  • oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak

Detaljnije o navedenim poreznim olakšicama za športaše.