Registar športskih djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te Pravilnika o Registru športskih djelatnosti (Narodne novine, broj 112/06) pravne osobe koje obavljaju športske djelatnosti i fizičke osobe koje obavljaju športsku djelatnost upisuju se u Registar športskih djelatnosti koje vode uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb, prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.