Nacionalni odbor

Središnji državni ured za šport smatra bitnim provođenje koordinacije između tijela državne uprave, kao i svih relevantnih institucija koje mogu pomoći u rješavanju problema u području nasilja u športu. Nasilje u športu je potrebno potpuno istražiti, objasniti i razumjeti, kako bi se mogli poduzeti ozbiljni koraci praćenja budućih trendova i povećanja efikasnosti u borbi protiv nasilja u športu, a što bi u konačnici trebalo dovesti do njegovog smanjenja.

Nacionalni odbor za prevenciju i smanjenje nasilja na sportskim natjecanjima osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske u sastavu predstavnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Središnjega državnog ureda za šport, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Visokoga prekršajnoga suda Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskoga olimpijskoga odbora i Hrvatskoga nogometnoga saveza.