SDUŠ odobrio izmjenu Financijskog plana HOO-a za 2017. godinu, ali i skrenuo pažnju na buduće planiranje

 

Hrvatski olimpijski odbor zatražio je i dobio suglasnost Središnjeg državnog ureda za šport na Zahtjev za drugom Izmjenom i dopunom Financijskog plana Hrvatskog olimpijskog odbora za 2017. godinu.  Uz davanje suglasnosti, a s obzirom da se u spomenutoj Izmjeni prenamjenjuju sredstva sa stavke razvojnih programa trenera, Središnji državni ured za šport skrenuo je pažnju na to da se u budućem planiranju posebno posveti pozornost na sufinanciranje stručnog rada kako ne bi došlo da neizvršenja planiranih programa za jedan od najvažnijih segmenata razvoja športa. Isto tako, predložio je i da se izmjenama kriterija uključi veći broj trenera iz više športova, odnosno da se trenerima povećaju iznosi naknada kako bi se ova prioritetna sredstva u potpunosti iskoristila sukladno odobrenim programima.

Do sada provedene analize i istraživanja u svrhu izrade Nacionalnog programa sporta pokazale su neadekvatan status i skrb o stručnom radu u športu na svim razinama, od lokalne do nacionalne odnosno reprezentativne. Upravo iz tih razloga kao jedan od strateških prioriteta Nacionalnog programa sporta, a time i Središnjeg državnog ureda za šport, nameće se potreba za rješenjem uočenih problema.

Ipak, Središnji državni ured za šport sukladno članku 75. stavku 10. Zakona o sportu dao je suglasnost na Zahtjev jer je namjena sredstava na programima na kojima se povećavaju iznosi većinom usmjerena na potrebe nastupa športaša na natjecanjima, pa ju smatra opravdanom.